Lovegra pro ženy

 

e-shop kamagra prodej lovegra, tadalafill, viagra pre ženy, poruchy ženskej erekcie, erektilna disfunkcia, oddialenie ejakulacie, sexuálna stimulácia, internetova lekáreň, super orgazmus

 

Lovegra 100 mg 4ks tablet
Vyrábí ji svetova společnost Ajanta PHARMA LIMITED .

Obsahuje Sildenafil

 

 

Léčivá látka přípravku: Sildenafil 
Obsah léčivé látky v tabletě: Sildenafil 100mg
Účinek se dostaví: 30 až 60 minút po požití
Účinek trvá: 5 až 6 hodín
Obsah 1 balení: 4 ks tabletky po 100mg
Výrobce: AJANTA PHARMA Limited

 

 

 

 

CO JE LOVEGRA AK ČEMU SE POUŽÍVÁ?

 

Přípravek Lovegra je lék ze skupiny , která se jmenuje “ inhibitory fosfodiesterázy typu 5 “ . Účinek Lovegra se projevuje uvolněním hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do vagíny , čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu , při dostatečném sexuálním vzrušení .

Přípravek Lovegra Vám pomůže navodit orgasmus pouze tehdy, pokud dojde k přiměřenému sexuálnímu dráždění . Pokud žena netrpí poruchami orgasmu , neměla by Lovegru užívat .
Přípravek Lovegra léčí poruchy erekce u žen . Tato porucha je také známá pod pojmem impotence . Jde o poruchu , Kotrla se projevuje tím , že žena nemůže během pohlavního styku dosáhnout orgasmu .

NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LOVEGRA

 

Neužívejte Lovegra pokud::

• užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý , jako je např. Isoamyl – nitrit . Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris ( bolesti na hrudníku ) . Přípravek Lovegra může závažně zvýšit účinek těchto léků . Pokud takové léky užíváte , vždy to sdělte svému lékaři . Pokud si nejste jisti , vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka.

• máte alergii ( přecitlivělost ) na sildenafil .

• trpíte závažnou srdeční poruchou nebo závažnou poruchou jater.

• jste v nedávné době prodělal cévní mozkovou příhodu ( mrtvici ) , srdeční infarkt , nebo pokud máte trvale nízký nebo vysoký krevní tlak.

• máte vrozenou poruchu sítnice ( jako např. retinitis pigmentosa )

• jste přišli o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu

( NAION ) .

Přípravek Lovegra neužívejte , pokud nemáte více než 18 let!

 

Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater

Pokud máte poruchu jater nebo ledvin , měli byste tuto skutečnost prodiskutovat se svým lékařem. Na základě toho lékař posoudí , zda je nutné dávku přípravku Lovegra upravit.

 

Vzájemné působení Lovegra s dalšími léky :

Prosím , informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte nebo jste užíval v nedávné době , a to io lécích , které jsou dostupné bez lékařského předpisu .
Přípravek Lovegra může ovlivňovat účinek některých jiných léků , především těch , které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku. V případě náhlých zdravotních problémů byste měli ošetřujícímu lékaři oznámit , že jste užila přípravek Lovegra . Neužívejte Lovegra společně s jinými léky , pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas. Přípravek Lovegra může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty a léků schopných uvolňovat oxid dusnatý jako je např. Isoamyl – nitrit , které jsou často používány při léčbě anginy pectoris ( nebo bolesti na hrudi ) . Pokud užíváte takové léky , nesmíte užívat přípravek Lovegra .
Pokud užíváte léky , které patří do skupiny inhibitorů proteáz , např. k léčbě AIDS , doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek Lovegra užívat v maximálním množství 25 mg . Někteří pacienti , kteří užívají alfa – blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo potíží s prostatou , mohou zaznamenat závratě nebo motání při vstávání . Toto jsou příznaky posturální hypotenze ,
která se projevuje jako nízký krevní tlak při rychlém sedání nebo vstávání . někteří pacienti
zaznamenali tyto příznaky při užívání Lovegra s alfa – blokátory .

Příznaky :

posturální hypotenze se může nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu . Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa – blokátoru , než začnete užívat Lovegra , aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků . Lékař může začít léčbu přípravkem Lovegra dávkou 25 mg .

 

Užívání přípravku Lovegra s jídlem a pitím

 

Požití přípravku Lovegra spolu s jídlem , nebo ihned po jídle oddálí nástup účinku přípravku .

 

Řízení a obsluha strojů :

Přípravek Lovegra může způsobit lehký závratě a mírně ovlivnit ostrost vidění . Před řízením motorového vozidla si prověřte účinek přípravku na svůj organismus .

 

 

JAK SE LOVEGRA UŽÍVÁ ?

Obvyklá dávka přípravku Lovegra je 50 mg – půl tabletky. Nejlepší je užít přípravek Lovegra přibližně 30 minut až jednu hodinu před předpokládaným sexuálním stykem . Tabletu spolkněte celou a zapijte ji douškem vody. Pokud máte pocit , že přípravek Lovegra účinkuje příliš slabě , užijte i druhou polovinu tabletky.

Léčivý a stimulační přípravek Lovegra Vám pomůže dosáhnout orgasmu při dostatečném sexuálním vzrušení .

Lovegra není afrodisiakum . Doba , po které začne Lovegra účinkovat , je u každého člověka odlišná , ale obvykle je tento čas 30 až 60 minut.

Požití přípravku Lovegra s těžkým jídlem mírně oddálí nástup účinku léku .
Požití alkoholu těsně před požitím Lovegra může dočasně zhoršit působení přípravku a oddálit schopnost dosáhnout orgasmu . Abyste dosáhli co možná nejvyššího účinku tohoto přípravku , nepožívejte větší množství alkoholu před požitím Lovegra . Pokud po užití přípravku Lovegra nedosáhnete orgasmu nebo je orgasmus nedostatečný , poraďte se o dalším postupu a užívání Lovegra se svým lékařem .

Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Lovegra denně.

 

Co dělat , pokud jste užili více přípravku Lovegra , než jste měl :

Dávka vyšší než 100 mg nezvyšuje účinnost Lovegra , ale naopak , může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků nebo k jejich prohloubení . Neužívejte více tablet , než Vám bylo lékařem doporučeno. Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete větší dávku Lovegra než jste měli.

Produkt Množství Cena
Lovegra 1 tableta 100mg 150,- CZK   Koupit
Lovegra 1 balení 4 tablety 100mg 490,- CZK   Koupit
Lovegra 2 balení 8 tablet 100mg  860,- CZK   Koupit