Cialis

CialisPOPIS PRODUKTU CIALIS:

Co je to CIALIS a jak se to používá?

CIALIS je určen pro muže , který trpí erektilní dysfunkcí . Za erektilní dysfunkci se považuje stav , kdy muž nemůže dosáhnout a udržet dostatečnou erekci potřebnou pro pohlavní styk ..

 

Léčivá látka přípravku: Tadalafil
Obsah léčivé látky v tabletě: Tadalafil 20mg
Účinek se dostaví: 20 až 30 minút po požití
Účinek trvá: až 36 hodín
Obsah 1 balení: 4 ks tabletky po 20mg
Výrobce: Eli Lilly and Copany Ltd, Veľká Británie

 

CIALIS patří do skupiny látek , které se nazývají inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po pohlavní stimulaci – sexuálním vzrušení CIALIS uvolňuje hladkou svalovinu cév penisu a umožní lepší průtok krve do tkání tohoto orgánu. Výsledkem je zlepšení erektilní funkce. Upozornění : CIALIS nepomůže lidem , kteří nemají erektilní dysfunkci .

CIALIS není účinný bez sexuálního dráždění – sexuálního vzrušení . S Vaší partnerkou se před pohlavním stykem musíte věnovat sexuální předehře rovněž , jako kdybyste vůbec neužívali lék k léčbě erektilní dysfunkce .

Co je třeba vzít v úvahu před užíváním CIALIS?

 

Nikdy neužívejte CIALIS

  • pokud máte alergii na tadalafil
  • jestliže užíváte přípravky , které obsahují organické nitráty v jakékoli formě , nebo látky vedoucí k tvorbě oxidu dusnatého , např. . amylnitrit ; jde o skupinu léků ( “ nitráty “ ) , která se používají při léčbě anginy pectoris ( “ bolesti na hrudi “ ) . Ukázalo se , že CIALIS zesiluje účinky těchto léků .
  • jestliže užíváte léky , které obsahují nitráty v jakékoli formě
  • jestliže trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste nedávno prodělal infarkt.
  • pokud jste v poslední době prodělali cévní mozkovou příhodu.
  • když máte nízký krevní tlak nebo neléčený vysoký krevní tlak.
  • pokud jste někdy trpěli ztrátou zraku v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu ( NAION ) , poruchou , která se někdy uvádí jako “ mrtvice oka „.

 

Při použití přípravku CIALIS buďte opatrní

 

Uvědomte si , že pro pacienty se srdečními chorobami představuje pohlavní aktivita možné riziko , protože zvyšuje zátěž srdce. Pokud máte potíže se srdcem , je třeba , abyste na užívání Cialisu upozornili Vašeho lékaře.

Kdy CIALIS není pro Vás vhodný?

 

  • jestliže trpíte poruchou červených krvinek , rakovinou kostní dřeně , leukémii (rakovina krve ) nebo deformaci penisu.
  • pokud máte závažnou poruchu jater.
  • pokud máte závažnou poruchu ledvin.

Není známo, zda je CIALIS účinný u pacientů , kteří se podrobili operaci v pánevní oblasti či radikální prostatektomii.

Pokud u Vás dojde k náhlému zhoršení nebo ztrátu zraku , přestaňte užívat CIALIS a ihned kontaktujte svého lékaře.

 

CIALIS není určen pro ženy ani osobám , které jsou mladší než 18 let.

Vliv užívání jiných léků

 

Užíváte nebo jste v nedávné době užíval jiné léky , včetně léků , které jsou dostupné bez lékařského předpisu , prosím, sdělte to svému lékaři , protože současné užívání více léků může ovlivňovat. Zejména tehdy , pokud užíváte nitráty , protože při jejich užívání se CIALIS užívat nesmí.

K léčbě vysokého krevního tlaku a zvětšené prostaty bývají někdy užívány léky nazývané alfa – blokátory . Informujte lékaře , pokud jste léčen pro některý z těchto zdravotních problémů , nebo pokud užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

Pokud užíváte léky , které inhibují enzym zvaný CYP3A4 ( např. ketokonazol nebo inhibitory proteázy pro léčbu HIV ) , výskyt nežádoucích účinků se může zvýšit.

Neužívejte CIALIS s jinými léky v případě , že Vám to lékař nedoporučí .

Přípravek CIALIS neužívejte pokud užíváte jiné léky k léčbě erektilní dysfunkce .

Užívání CIALIS s jídlem a pitím

CIALIS lze užívat spolu s jídlem nebo bez něj. Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3.

Řízení a obsluha strojů

Někdy se při užívání Cialisu objevily jako nežádoucí účinky mírné závratě . Pozorně zkoumejte Vaši reakci na Cialis před řízením motorových vozidel nebo používáním strojů .

Informace o složkách přípravku CIALIS :

Přípravek CIALIS obsahuje laktózu . Pokud Vám lékař řekl , že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů , před užíváním Cialisu se poraďte se svým lékařem.

Jak se přípravek CIALIS používá?

Doporučená počáteční dávka je jedna polovina 20mg tabletky ( 10mg ) 20 až 30 minut před pohlavním stykem . Pokud účinek této dávky není dostatečný , můžete zvýšit dávku na 20 mg – 1 celou tabletku . CIALIS je určen k vnitřnímu použití . Tabletu Cialisu užijte ústně a zapijte malým množstvím vody . CIALIS může užívat bez ohledu na příjem potravy .

Tabletu CIALIS užijte alespoň 20 až 30 minut před sexuální stykem. Účinky CIALIS mohou být účinné až po dobu 36 hodin po užití tabletky. Je důležité si uvědomit , že CIALIS není účinný bez sexuálního dráždění – sexuálního vzrušení .

Pití väčšieh množství alkoholu může mít nepříznivý vliv na schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný pokles krevního tlaku. Pokud jste užil , či plánujete užít CIALIS , nepijte alkohol ( hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více ) , může to zvýšit riziko vzniku závratí , když se budete chtít postavit .

CIALIS NESMÍTE užívat častěji než jednou denně . CIALIS 10 mg a 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou – pohlavním stykem a není vhodný pro trvalé každodenní užívání .

Pokud užijete více přípravku CIALIS, než máte Oznamte to svému lékaři.

 

Jaké jsou možné vedlejší účinky CIALIS ?

 

Podobně jako všechny léky , i přípravek CIALIS může mít nežádoucí účinky , které se ale nemusí vyskytnout u každého . Tyto účinky jsou obvykle mírné až středně těžké.

Pokud je nežádoucí účinek popsaný v této příbalové informaci jako „velmi častý “ , znamená to že byl hlášen nejméně u 1 z 10 pacientů užívajících přípravek . Pokud je nežádoucí účinek označen jako “ častý “ , znamená to že byl hlášen u více než 1 z každých 100 pacientů , ale u méně než 1 z každých 10 pacientů. Pokud je nežádoucí účinek označen jako “ méně častý “ , znamená to že byl hlášen u více než 1 z každých 1 000 pacientů , ale u méně než 1 z každých 100 pacientů. Pokud je nežádoucí účinek označen jako “ vzácný“ , znamená to že byl hlášen u více než 1 z každých 10 000 pacientů , ale u méně než 1 z každých 1 000 pacientů .

Velmi často hlášeným nežádoucím účinkem u pacientů užívajících CIALIS byla bolest hlavy .

Často hlášené nežádoucí účinky u CIALIS jsou : bolest zad, bolest svalů , návaly horka do obličeje , otok nosní sliznice , mírně závrať a poruchy trávení .

Méně časté nežádoucí účinky jsou alergické reakce včetně vyrážky , bolesti břicha , zpětné vtékání žaludečního obsahu do jícnu , mírně rozmazané vidění , bolest očí , nadměrné pocení , pocit bušení srdce , rychlý puls , vysoký krevní tlak , nízký krevní tlak a bolest na hrudi .

Mezi vzácné nežádoucí účinky u pacientů užívajících CIALIS zahrnují mdloby , migréna , epileptické záchvaty a přechodnou ztrátu paměti , otoky očních víček , červené oči , náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu a krvácení z nosu .

Ve vzácných případech může po užití přípravku CIALIS dojít k prodloužené a případně i bolestivé erekce penisu . Pokud máte erekci , která trvá více než 4 hodiny , musíte okamžitě vyhledat lékaře .

Některé další nežádoucí účinky byly hlášeny u mužů užívajících CIALIS s odhadovaným výskytem velmi vzácné , které nebyly pozorovány v klinických studiích. Zahrnují migrénu , otoky obličeje , závažné kožní vyrážky , některé poruchy ovlivňující průtok krve v očích , nepravidelnou činnost srdce a anginu pectoris a náhlé srdeční úmrtí .

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků jako podstatný , nebo pokud na sobě oznamte to prosím svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

Jak se má skladovat?

Přípravek CIALIS uchovávejte mimo dosah dětí . Nepoužívejte CIALIS po uplynutí doby použitelnosti , které je uvedeno na obalené . Uchovávejte lék v původním balení a chraňte ho před vlhkostí . Uchovávejte lék při teplotě do 30 ° C. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu . Nepoužitelné léčivo vraťte zpět do lékárny .

Produkt Množství Cena
Cialis Cialis originál 1 tableta 20mg  150,- CZK   Koupit
Cialis Cialis originál 1 balení 4 tablety 20mg   600,- CZK   Koupit
Cialis Cialis originál 2 balení 8 tablet 20mg  1.100,- CZK   Koupit